UTOPIAN BY STUDIO KAPROL

Utopian by Studio Kaprol, hayatı 4 farklı boyutta yaşayan özgür ruhlu bir marka. Heyecan duyulan kıyafetlerle, müzik ve hareketin de aralarında olduğu multi-disipliner bir bakış açısını temsil ediyor. Sanatçıları ve profesyonelleri olarak yaratıcılarının amacı, sıra dışı bir deneyimin geleneksel değerlerin uzağında yaşanacağı yeni bir hayat tarzı belirlemek. Utopian by Studio Kaprol koleksiyonlarının en önemli özelliği ise, güçlü ve kullanışlı tasarımların kuvvetli bir denim varlığıyla tamamlanması.

Utopian by Studio Kaprol is a free spirit brand that embraces life through desirable clothes, which are performed by 4 dimensions including music and movement. Our mission as artisans and industry professionals is to create a unique experience and unleash a new life style by ignoring the traditional values. The characteristic of the Utopian by studio Kaprol collections represents a strong appeal with functional and unique pieces with a solid denim presence.

×
Sign Up
×